ifj. Dr. Vág János

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa, implantációs fogpótlások

Diploma, szakképzettség:

fogorvos (Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Kar, 1995)

fog- és szájbetegségek szakorvosa (1997.10.03.)

konzerváló és fogpótlástan szakorvosa (2006.09.22)

Nyelvtudás: angol, középfok (C-típusú nyelvizsga)


Külföldi tanulmányút:

• Dublin Dental School & Hospital, Trinity colleges, Wellcome Trust Travelling Research fellowship postdoktor ösztöndíjas, Írország (2003.11.01-2005.10.31) Regulation of Salivary Gland Gene Expression

• Stockholm, Svédorzság, Perimed cég: 2 napos kurzus: Training Course Using the Perimed Product Line for Diagnosis of the Microcirculation, Erasmus támogatással

Oktatási tevékenység:

Graduális: előadások, gyakorlatok, vizsgáztatás, speciális kurzus,

szakdolgozat témavezetése magyarul és angolul

Posztgraduális: előadások tartása az szakorvosok továbbképzésének és a szakorvosjelöltek törzsképzésnek keretében, vizsgáztatás, tutori és mentori tevékenység

Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó program mentora

Master Thesis konzulens

PhD témavezetés

Tankönyvfejezet:

Megtartó Fogászat és Endodontia (szerk. Fazekas Árpád) 2006. XV. Fejezet, A fogbél, valamint a periapikális tér anatómiája, szövet és élettana

Tudományos diákköri munka:

1992-1995 között a SOTE Élettani Intézetben.

Elnyert díjak (1993-1995):

Rektori dicséret, 2db I. díj Semmelweis Egyetem TDK konferenciáján, Országos TDK II. díj, Balogh Károly díj, Kiváló Fogorvos Diákkörös I. fokozat

Tudományos diákköri nevelő munka:

• Jelenleg (2016) témavezetője vagyok: 5 db TDK hallgatónak,

• TDK konferencián megjelent díjas előadások témavezetője: 6db

• Rektori pályázat konzulense:

• Az Egyetemi TDK tanácsnak tagja: 2007.

Egyetemi Társadalmi tevékenység:

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok és Utazási Bizottságának tagja 2007.

Tudományos tevékenység

Tudományos fokozat

Ph.D. fokozat (13/2003 határozat (summa cum laude), Klinikai Tudományok Doktori Iskola, Fogorvostudományi Kutatások Program, 2003.

Az értekezés címe: A nitrogén monoxid és az angiotenzin II szerepe a submandibularis nyálmirigy véráramlásának szabályozásában.

Kutatási témák

a. A nyálmirigy génexpressziójának szabályozása a sejtdifferenciálódás során, az intracellularis Ca++ szerepe.

b. A submandibularis nyálmirigy véráramlásának szabályozása patkányban: a nitrogén monoxid és az angiotenzin II szerepe

c. A fogászati beavatkozások hatása a gingiva vérkeringésére.

d. A szájüregi képletek regenerációjának vizsgálata.

PhD témavezetői kutatási téma

A szájképletek regenerációja különös tekintettel a fogbélre, a parodontiumra és a nyálmirigyekre

Tudományos társasági tagság

• Magyar Nephrológiai Társaság 1996-2005

• Magyar Élettani Társaság 1996 óta

• Magyar Endodontiai Társaság 2004 óta, 2011-től Vezetőségi tag.

• Magyar Fogorvosok Egyesülete: 2013 óta

Tudományos pályázatok

Nyolc pályázatnak voltam/vagyok témavezetője és 13 pályázatba voltam/vagyok résztvevő.


Tudományos előadások és poszterek hazai/nemzetközi konferenciákon: 115

Közlemények száma: 26

(kumulatív impakt faktor: 32.847, független hivatkozások száma: 130)