Dr. Hriczó-Koperdák Gergely

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa

Tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán végeztem „Summa cum laude” eredménnyel. 

A diploma megszerzését követően az egyetem Konzerváló Fogászati Klinikáján helyezkedtem el, ahol bekapcsolódtam a graduális képzésben részt vevő fogorvostan-hallgatók magyar és idegen nyelvű oktatásába. Szakirányú továbbképzésemet 2015-ben kezdtem meg konzerváló fogászat és fogpótlástan területén, 2018-ban sikeres szakvizsgát tettem. A klinika által megkövetelt magas színvonalú munka, a hazai illetve külföldi szaklapok naprakész nyomonkövetése, valamint magyar és nemzetközi továbbképzéseken – tudományos fórumokon való részvétel mind szerves részét képezik szakmai ismereteim folyamatos gyarapításának, bővítésének.

A fogászati beavatkozások komplexitásából adódóan véleményem szerint ahhoz, hogy az elvégzett kezelések a leghosszabb ideig pácienseim megelégedését szolgálják, mindig törekedni kell a számukra esztétikailag, de mindenekelőtt funkcionálisan a legmegfelelőbb megoldásokat megtalálni. A betegek ellátása során nagyon fontosnak tartom, hogy minden egyes kezelés fájdalommentesen, nyugodt légkörben és kellemes hangulatban történjen. A gyakran összetett, hosszas beavatkozást igénylő fogászati vizitek nélkülözhetetlen részét képezi a kölcsönös bizalmon alapuló orvos-beteg kooperáció megteremtése. A fogorvostan-hallgatóim elméleti és gyakorlati oktatása révén elsajátított pedagógiai bánásmód nagymértékben hozzásegített a pácienseim kezelése során is tanúsított végtelen empátiához. Minden beavatkozásomat a lehető legnagyobb precizitással és odafigyeléssel végzem – kezeim közül csak olyan munka kerülhet ki, amelynek minősége önmagában felelős a garanciáért.

Szakmán belüli főbb érdeklődési területeim között kiemelt helyet foglal el az endodoncia, amely a nagyítás adta lehetőségeknek köszönhetően napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő fogászati ága lett. A digitális technika rohamos fejlődésével karöltve a chairside CAD/CAM által nyújtotta lehetőségek elterjedésével is igyekszem lépést tartani. A minimálinvazív fogmegtartó kezelések mellett esztétikai, protetikai, parodontológiai, valamint kisebb szájsebészeti beavatkozásokat végzek.


TANULMÁNYOK

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa (2018)

Fogorvosi diplomáját a SOTE-n, summa-cum-laude minősítéssel szerezte 2015-ben.

2015 – jelenleg is PhD tanulmányok

Fogorvostudományi kutatások program Semmelweis Egyetem, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, Budapest

Kutatási téma: "Szájüregi eredetű progenitorok, szignálok és szerkezeti elemek biomérnöki alkalmazások megalapozására – Fogászati implantátumok preklinikai vizsgálata állatmodellen és modellező anyagokon".

TUDOMÁNYOS / KUTATÓI TEVÉKENYSÉG

(publikációs aktivitás: ld. külön)

2015 – Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

2012 – 2014 Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkör

2006 – 2007 Kutató Diákok Országos Szövetsége – KutDiák

TUDOMÁNYOS GRANTEK

2017 SE Fogorvostudományi Kar Kutatási támogatási Pályázat „Titán implantátumok felületi megmunkálásának összehasonlító preklinikai vizsgálata állatmodellen”

2016 SE Fogorvostudományi Kar Kutatási támogatási Pályázat „Fogászati implantátumok anyagának (titán, cirkónium-dioxid) és azok felületi megmunkálásának összehasonlító preklinikai vizsgálata állatmodellen"

TANFOLYAMOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK

2017 „Composite layering course” – Leuven GC Europe Campus, Belgium

2017, 2016 „A fogorvoslás aktuális kérdései” – Nyitott belső továbbképzés

2016 „Colgate Talks”

2016 „Anyagcsere csontbetegségek”

2016 „Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam” – Semmelweis Egyetem Sugárvédelmi Szolgálat

2015 „Implantációs és digitális fogpótlástan a 21. században”

2015 „HIV fertőzés az orvosi gyakorlatban az új kutatások szemszögéből”

2014 „Kísérleti állatok – állatkísérletek” c. tanfolyam, „A” szintű képzés Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem Egyetemi Állatkísérleti Bizottság (EÁB)

2013 „Alapokon túl, fogorvostanhallgatói tréning az oktatói utánpótlás kinevelésére” – Nemzeti Tehetség Program (NTP): Felsőoktatási intézmények tehetséggondozó nyári táborainak támogatása

SZERVEZETEK, TAGSÁGOK

2017 Magyar Esztétikai és Restauratív Fogorvosi Társaság (MERT) – alapító tag

2017 Magyar Fogorvosok Egyesülete (MFE)

2012 – 2015 Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete (MFHE)

2013 – 2015 SE FOK Hallgatói Önkormányzat

• Külügyi munkacsoport;

• Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság.

Németül és angolul beszél.